Informatieavonden voor bestuurstaken.

Beste leden,

Zoals wellicht al bij een aantal van u bekend zal het bestuur van Swift in Maart 2023 tijdens de ALV een flinke en ingrijpende verandering ondergaan.
Tijdens deze ALV zullen twee van de huidige drie bestuursleden het bestuur gaan verlaten. Wat betekent dat , zoals het er nu naar uitziet, het bestuur hierna nog maar uit 1 persoon zal bestaan. Een situatie die natuurlijk niet wenselijk en houdbaar is voor een vereniging als Swift.

Om bestuursleden te werven zullen we onder andere op korte termijn een aantal informatie avonden houden waarbij wij als zittende bestuursleden meer kunnen vertellen en uitleggen over wat een bestuursfunctie inhoudt. Wat de taken zijn, hoeveel tijd het kost, etc. Vragen die er dan zijn kunnen wij dan beantwoorden.
Op deze manier willen we de drempel voor geïnteresseerden kleiner maken, en kunnen we meer verduidelijken wat een bestuurstaak bij Swift inhoudt.

In het bestuur zijn we o.a. op zoek naar een secretaris voor de interne en externe communicatie binnen Swift. Verder zijn wij op zoek naar bestuursleden die de baanatletiek vertegenwoordigen, en bestuursleden die de recreantenatletiek vertegenwoordigen. Deze, en andere functietaken, nemen gemiddeld genomen 1 a 2 uurtjes per week in beslag als bestuurslid. En het oppakken van 1 van de taken kan al voor een grote lasten verlichting zorgen voor de andere bestuursleden.

Wij hopen dan ook dat we op deze informatieavonden een aantal geïnteresseerden kunnen begroeten.

De informatieavonden zullen zijn:
Donderdag 10 november tussen 20.00uur en 20.30uur.
Woensdag  16 november tussen 18.45uur en 19.15uur.
Maandag 21 november tussen 20.00uur en 20.30uur.

Namens het bestuur,
Marcel Vaessen
Secretaris Swift Atletiek.

Nieuws Overzicht