Swift Atletiek

Wedstrijd Uitslagen

zaterdag 30 september 2006
Clubkampioenschappen Roermond
JMP
Mark Kurvers 40 m 9,4 sec. 14,94 km/h
Mark Kurvers 600 m 3:10,7 min. 11,33 km/h
Mark Kurvers Balw 135/155 g 7,75 m.
Mark Kurvers Verspringen 2,10 m.
 
JPC
Jim Vaughan 40 m 7,1 sec. 19,62 km/h
Ibrahim Mazouz 40 m 7,5 sec. 18,60 km/h
Giel Bouwman 40 m 7,5 sec. 18,60 km/h
Bob Kiers 40 m 7,5 sec. 18,60 km/h
Nicky Wevers 40 m 8,0 sec. 17,48 km/h
Jim Vaughan 600 m 2:22,6 min. 15,15 km/h
Bob Kiers 600 m 2:24,7 min. 14,93 km/h
Ibrahim Mazouz 600 m 2:37,3 min. 13,73 km/h
Giel Bouwman 600 m 2:38,9 min. 13,59 km/h
Nicky Wevers 600 m 2:43,6 min. 13,20 km/h
Jim Vaughan Balw 135/155 g 23,86 m.
Giel Bouwman Balw 135/155 g 22,19 m.
Ibrahim Mazouz Balw 135/155 g 22,03 m.
Nicky Wevers Balw 135/155 g 19,80 m.
Bob Kiers Balw 135/155 g 13,97 m.
Jim Vaughan Verspringen 3,27 m.
Ibrahim Mazouz Verspringen 3,05 m.
Bob Kiers Verspringen 2,72 m.
Giel Bouwman Verspringen 2,69 m.
Nicky Wevers Verspringen 2,61 m.
 
JPB
Nick Paradiek 40 m 7,8 sec. 17,91 km/h
Nick Paradiek 1000 m 4:25,0 min. 13,58 km/h
Nick Paradiek Balw 135/155 g 13,18 m.
Nick Paradiek Verspringen 2,90 m.
 
JPA
Tim de Wit 60 m 9,5 sec. 22,18 km/h
Wessel Kamphuis 60 m 9,7 sec. 21,73 km/h
Guido Brouns 60 m 9,7 sec. 21,73 km/h
Louis Roumen 60 m 9,8 sec. 21,51 km/h
Thom Giesberts 60 m 9,9 sec. 21,30 km/h
Jimmy van de Beek 60 m 9,9 sec. 21,30 km/h
Laurent van der Bruggen 60 m 10,2 sec. 20,69 km/h
Juul Sommers 60 m 10,2 sec. 20,69 km/h
Fabian Buijzen 60 m 10,5 sec. 20,11 km/h
Etienne Brummans 60 m 10,9 sec. 19,39 km/h
Roy Paradiek 60 m 11,5 sec. 18,40 km/h
Adis Kalic 60 m 12,2 sec. 17,36 km/h
Louis Roumen 1000 m 3:35,9 min. 16,67 km/h
Thom Giesberts 1000 m 3:39,1 min. 16,43 km/h
Wessel Kamphuis 1000 m 3:53,1 min. 15,44 km/h
Juul Sommers 1000 m 4:02,4 min. 14,85 km/h
Laurent van der Bruggen 1000 m 4:08,8 min. 14,47 km/h
Guido Brouns 1000 m 4:13,7 min. 14,19 km/h
Fabian Buijzen 1000 m 4:17,0 min. 14,01 km/h
Jimmy van de Beek 1000 m 4:18,9 min. 13,90 km/h
Roy Paradiek 1000 m 4:20,0 min. 13,85 km/h
Tim de Wit 1000 m 4:31,9 min. 13,24 km/h
Adis Kalic 1000 m 5:34,3 min. 10,77 km/h
Etienne Brummans 1000 m 5:48,0 min. 10,34 km/h
Louis Roumen Kogel 2 kg 7,80 m.
Juul Sommers Kogel 2 kg 7,13 m.
Wessel Kamphuis Kogel 2 kg 6,91 m.
Thom Giesberts Kogel 2 kg 6,68 m.
Tim de Wit Kogel 2 kg 6,67 m.
Adis Kalic Kogel 2 kg 6,15 m.
Laurent van der Bruggen Kogel 2 kg 6,07 m.
Fabian Buijzen Kogel 2 kg 5,67 m.
Jimmy van de Beek Kogel 2 kg 5,64 m.
Etienne Brummans Kogel 2 kg 5,46 m.
Guido Brouns Kogel 2 kg 5,39 m.
Roy Paradiek Kogel 2 kg 5,29 m.
Wessel Kamphuis Verspringen 3,68 m.
Tim de Wit Verspringen 3,56 m.
Louis Roumen Verspringen 3,50 m.
Guido Brouns Verspringen 3,45 m.
Thom Giesberts Verspringen 3,35 m.
Laurent van der Bruggen Verspringen 3,18 m.
Fabian Buijzen Verspringen 3,16 m.
Jimmy van de Beek Verspringen 3,14 m.
Juul Sommers Verspringen 3,07 m.
Etienne Brummans Verspringen 2,91 m.
Roy Paradiek Verspringen 2,67 m.
Adis Kalic Verspringen 2,65 m.
 
MMP
Loes Donders 40 m 8,6 sec. 16,29 km/h
Vivian Kurvers 40 m 8,6 sec. 16,29 km/h
Liesje Knelissen 40 m 8,7 sec. 16,11 km/h
Sarah Bopp 40 m 8,8 sec. 15,93 km/h
Sarah Bopp 600 m 2:52,7 min. 12,51 km/h
Liesje Knelissen 600 m 2:53,2 min. 12,47 km/h
Loes Donders 600 m 2:55,5 min. 12,31 km/h
Vivian Kurvers 600 m 2:55,8 min. 12,29 km/h
Vivian Kurvers Balw 135/155 g 8,90 m.
Liesje Knelissen Balw 135/155 g 8,63 m.
Sarah Bopp Balw 135/155 g 8,49 m.
Loes Donders Balw 135/155 g 7,60 m.
Loes Donders Verspringen 2,28 m.
Liesje Knelissen Verspringen 2,08 m.
Vivian Kurvers Verspringen 2,05 m.
Sarah Bopp Verspringen 2,02 m.
 
MPC
Selma Latic 40 m 8,4 sec. 16,67 km/h
Sara Offerman 40 m 8,4 sec. 16,67 km/h
Sara Offerman 600 m 2:47,0 min. 12,93 km/h
Selma Latic 600 m 2:49,2 min. 12,77 km/h
Selma Latic Balw 135/155 g 14,59 m.
Sara Offerman Balw 135/155 g 12,48 m.
Selma Latic Verspringen 2,40 m.
Sara Offerman Verspringen 1,99 m.
 
MPB
Truke Knelissen 40 m 7,2 sec. 19,35 km/h
Stella Nijenhuis 40 m 7,2 sec. 19,35 km/h
Ellen Burhenne 40 m 7,3 sec. 19,10 km/h
Luca Bopp 40 m 7,6 sec. 18,37 km/h
Johanna d' Aumerie 40 m 7,7 sec. 18,14 km/h
Jet van der Bruggen 40 m 7,7 sec. 18,14 km/h
Truke Knelissen 1000 m 4:13,1 min. 14,22 km/h
Johanna d' Aumerie 1000 m 4:14,4 min. 14,15 km/h
Jet van der Bruggen 1000 m 4:18,1 min. 13,95 km/h
Stella Nijenhuis 1000 m 4:27,6 min. 13,45 km/h
Ellen Burhenne 1000 m 4:29,0 min. 13,38 km/h
Luca Bopp 1000 m 5:11,4 min. 11,56 km/h
Ellen Burhenne Balw 135/155 g 13,83 m.
Truke Knelissen Balw 135/155 g 13,49 m.
Stella Nijenhuis Balw 135/155 g 13,14 m.
Jet van der Bruggen Balw 135/155 g 12,88 m.
Johanna d' Aumerie Balw 135/155 g 12,13 m.
Luca Bopp Balw 135/155 g 11,64 m.
Truke Knelissen Verspringen 3,00 m.
Ellen Burhenne Verspringen 2,95 m.
Johanna d' Aumerie Verspringen 2,94 m.
Stella Nijenhuis Verspringen 2,80 m.
Jet van der Bruggen Verspringen 2,48 m.
Luca Bopp Verspringen 2,21 m.
 
MPA
Margot Lubbers 60 m 10,0 sec. 21,09 km/h
Sydney de Hoop 60 m 10,3 sec. 20,49 km/h
Aline Bouwman 60 m 10,7 sec. 19,74 km/h
Stephanie Dierx 60 m 10,8 sec. 19,57 km/h
Margot Lubbers 1000 m 4:06,7 min. 14,59 km/h
Stephanie Dierx 1000 m 4:11,1 min. 14,34 km/h
Sydney de Hoop 1000 m 4:14,0 min. 14,17 km/h
Sydney de Hoop Kogel 2 kg 5,32 m.
Margot Lubbers Kogel 2 kg 5,27 m.
Aline Bouwman Kogel 2 kg 4,55 m.
Stephanie Dierx Kogel 2 kg 3,66 m.
Sydney de Hoop Verspringen 3,19 m.
Margot Lubbers Verspringen 3,14 m.
Aline Bouwman Verspringen 2,88 m.
Stephanie Dierx Verspringen 2,78 m.
 
JD
Hidde Veldman 150 m 23,1 sec. 23,14 km/h
Matthijs van Gerwen 150 m 23,4 sec. 22,84 km/h
Guido Klaassen 150 m 24,5 sec. 21,83 km/h
Robby Kok 150 m 28,8 sec. 18,60 km/h
Hidde Veldman 1000 m 3:38,9 min. 16,45 km/h
Matthijs van Gerwen 1000 m 3:48,8 min. 15,73 km/h
Guido Klaassen 1000 m 3:56,3 min. 15,23 km/h
Robby Kok 1000 m 4:42,0 min. 12,77 km/h
Hidde Veldman Speer 400 g 23,08 m.
Matthijs van Gerwen Speer 400 g 20,93 m.
Robby Kok Speer 400 g 13,97 m.
Guido Klaassen Speer 400 g 10,66 m.
Matthijs van Gerwen Hoogspringen 1,20 m.
Hidde Veldman Hoogspringen 1,15 m.
Guido Klaassen Hoogspringen 1,05 m.
 
JC
Julian Buijzen 150 m 20,5 sec. 26,04 km/h
Alain Dijkstra 150 m 20,6 sec. 25,91 km/h
Peter van Belkom 150 m 20,7 sec. 25,79 km/h
Martijn Mast 150 m 22,1 sec. 24,17 km/h
Driek Sampers 150 m 22,4 sec. 23,85 km/h
Bart Zijlstra 150 m 23,5 sec. 22,75 km/h
Sander Potters 150 m 26,3 sec. 20,35 km/h
Peter van Belkom 1000 m 3:16,7 min. 18,30 km/h
Julian Buijzen 1000 m 3:31,0 min. 17,06 km/h
Alain Dijkstra 1000 m 3:48,2 min. 15,78 km/h
Driek Sampers 1000 m 3:49,6 min. 15,68 km/h
Martijn Mast 1000 m 4:23,0 min. 13,69 km/h
Sander Potters 1000 m 4:36,7 min. 13,01 km/h
Bart Zijlstra 1000 m 4:53,6 min. 12,26 km/h
Alain Dijkstra Speer 600 g (vanaf 1999) 29,63 m.
Driek Sampers Speer 600 g (vanaf 1999) 24,84 m.
Bart Zijlstra Speer 600 g (vanaf 1999) 24,37 m.
Sander Potters Speer 600 g (vanaf 1999) 18,01 m.
Martijn Mast Speer 600 g (vanaf 1999) 16,46 m.
Peter van Belkom Speer 600 g (vanaf 1999) 12,27 m.
Julian Buijzen Speer 600 g (vanaf 1999) 6,45 m.
Julian Buijzen Hoogspringen 1,40 m.
Alain Dijkstra Hoogspringen 1,35 m.
Peter van Belkom Hoogspringen 1,35 m.
Driek Sampers Hoogspringen 1,25 m.
Martijn Mast Hoogspringen 1,25 m.
Bart Zijlstra Hoogspringen 1,15 m.
Sander Potters Hoogspringen 1,15 m.
Alain Dijkstra Polsstokhoogspringen 2,20 m.
 
JB
Bart van Ark 150 m 19,2 sec. 27,78 km/h
Tim Mast 150 m 20,7 sec. 25,79 km/h
Bart van Ark 1500 m 5:17,0 min. 17,03 km/h
Tim Mast 1500 m 5:55,5 min. 15,19 km/h
Bart van Ark Speer 700 g 30,54 m.
Tim Mast Speer 700 g 24,05 m.
Bart van Ark Hoogspringen 1,50 m.
Tim Mast Hoogspringen 1,45 m.
Bart van Ark Polsstokhoogspringen 2,20 m.
 
JA
Felix van Melick 5000 m 17:46,9 min. 16,87 km/h
 
MD
Soraya Groznik 150 m 21,6 sec. 24,73 km/h
Elke Sommers 150 m 23,3 sec. 22,94 km/h
Brenda Rutjens 150 m 23,6 sec. 22,65 km/h
Julie Schaeken 150 m 23,8 sec. 22,46 km/h
Elke Sommers 1000 m 4:06,4 min. 14,61 km/h
Soraya Groznik 1000 m 4:17,3 min. 13,99 km/h
Julie Schaeken 1000 m 4:32,8 min. 13,20 km/h
Brenda Rutjens 1000 m 4:37,2 min. 12,99 km/h
Elke Sommers Speer 400 g 15,80 m.
Soraya Groznik Speer 400 g 14,01 m.
Brenda Rutjens Speer 400 g 13,32 m.
Julie Schaeken Speer 400 g 12,75 m.
Soraya Groznik Hoogspringen 1,25 m.
Brenda Rutjens Hoogspringen 1,15 m.
Julie Schaeken Hoogspringen 1,15 m.
Elke Sommers Hoogspringen 1,10 m.
 
MC
Julia de Hoop 150 m 21,2 sec. 25,19 km/h
Iris van der Veen 150 m 23,2 sec. 23,04 km/h
Yvette Beulen 150 m 25,2 sec. 21,23 km/h
Julia de Hoop 1000 m 4:01,7 min. 14,89 km/h
Iris van der Veen 1000 m 4:08,0 min. 14,52 km/h
Yvette Beulen 1000 m 4:18,3 min. 13,94 km/h
Julia de Hoop Speer 600 g (vanaf 1999) 17,75 m.
Yvette Beulen Speer 600 g (vanaf 1999) 14,09 m.
Iris van der Veen Speer 600 g (vanaf 1999) 11,40 m.
Julia de Hoop Hoogspringen 1,25 m.
Iris van der Veen Hoogspringen 1,10 m.
Yvette Beulen Hoogspringen 1,05 m.
Julia de Hoop Polsstokhoogspringen 2,20 m.
 
Mannen
René Vaessen 150 m 17,5 sec. 30,44 km/h
Roy Babic 150 m 18,6 sec. 28,66 km/h
Marcel Vaessen 150 m 18,8 sec. 28,36 km/h
Remco Koumans 150 m 22,6 sec. 23,64 km/h
Marcel Vaessen 1500 m 4:28,0 min. 20,15 km/h
Roy Babic 1500 m 4:49,4 min. 18,66 km/h
René Vaessen 1500 m 5:15,7 min. 17,10 km/h
Remco Koumans 1500 m 5:51,7 min. 15,35 km/h
Jeroen Hommelberg 5000 m 17:14,9 min. 17,39 km/h
Roy Babic Speer 800 g (vanaf 1986) 42,75 m.
Marcel Vaessen Speer 800 g (vanaf 1986) 37,66 m.
Remco Koumans Speer 800 g (vanaf 1986) 26,66 m.
René Vaessen Speer 800 g (vanaf 1986) 24,00 m.
Roy Babic Hoogspringen 1,75 m.
Marcel Vaessen Hoogspringen 1,65 m.
René Vaessen Hoogspringen 1,50 m.
Remco Koumans Hoogspringen 1,30 m.
Marcel Vaessen Polsstokhoogspringen 2,70 m.
René Vaessen Polsstokhoogspringen 2,00 m.
 
Vrouwen
Loes Smeets 3000 m 13:52,9 min. 12,97 km/h
 
M40+
Jan van de Winkel 5000 m 18:07,1 min. 16,56 km/h
 
V35+
Jeanette Bruggeman 150 m 27,3 sec. 19,61 km/h
Jeanette Bruggeman 1500 m 7:42,7 min. 11,67 km/h
Jeanette Bruggeman Speer 600 g (vanaf 1999) 12,51 m.
Jeanette Bruggeman Hoogspringen 1,00 m.
 
V40+
Ilona Krause 150 m 25,0 sec. 21,39 km/h
Els Willems 150 m 25,2 sec. 21,23 km/h
Monique Kerpen 150 m 25,5 sec. 20,98 km/h
Els Willems 1500 m 6:15,5 min. 14,38 km/h
Monique Kerpen 1500 m 6:41,5 min. 13,45 km/h
Ilona Krause 1500 m 8:15,4 min. 10,90 km/h
Ilona Krause Speer 600 g (vanaf 1999) 13,93 m.
Monique Kerpen Speer 600 g (vanaf 1999) 8,78 m.
Els Willems Speer 600 g (vanaf 1999) 7,55 m.
Els Willems Hoogspringen 1,00 m.
Monique Kerpen Hoogspringen 1,00 m.
Ilona Krause Hoogspringen 1,00 m.
 

zaterdag 16 september 2006
Septembergames Maastricht
JC
Julian Buijzen 100 m 14,05 sec. 7e 25,62 km/h
Driek Sampers 100 m 15,19 sec. 8e 23,70 km/h
Julian Buijzen 100 m Horden 84,0 cm 19,75 sec. 5e 18,23 km/h
Driek Sampers 100 m Horden 84,0 cm 21,86 sec. 6e 16,47 km/h
Driek Sampers Verspringen 3,48 m. 7e
 
JB
Bart van Ark 100 m 12,96 sec. 6e 27,78 km/h
Bart van Ark 200 m 26,42 sec. 5e 27,25 km/h
 
Mannen
René Vaessen 100 m 11,92 sec. 4e 30,20 km/h
 

zondag 10 september 2006
Wilhelm Unger Spiele Düsseldorf (D)
JA
Marco Caspers 400 m 51,33 sec. 28,05 km/h
Marco Caspers Kogel 6 kg 11,70 m.
 

dinsdag 5 september 2006
Avondwedstrijd Weert
M40+
Jan van de Winkel 3000 m 10:38,0 min. 4e 16,93 km/h
 

zondag 3 september 2006
Blokmeerkamp Heythuysen
MMP
Liesje Knelissen 40 m 9,3 sec. 15,09 km/h
Liesje Knelissen 600 m 3:14,9 min. 8e 11,08 km/h
Liesje Knelissen Balw 135/155 g 6,73 m.
Liesje Knelissen Hoogspringen 0,70 m.
 
MPC
Sara Offerman 40 m 8,6 sec. 16,29 km/h
Selma Latic 40 m 9,2 sec. 15,25 km/h
Sara Offerman 600 m 3:01,0 min. 5e 11,93 km/h
Selma Latic Balw 135/155 g 14,83 m.
Sara Offerman Balw 135/155 g 8,86 m.
Sara Offerman Hoogspringen 0,80 m.
Selma Latic Hoogspringen 0,70 m.
 
MPB
Truke Knelissen 40 m 7,5 sec. 18,60 km/h
Truke Knelissen 1000 m 4:29,6 min. 5e 13,35 km/h
Truke Knelissen Balw 135/155 g 13,03 m.
Truke Knelissen Hoogspringen 0,80 m.
 
MPA
Stephanie Dierx 60 m 11,4 sec. 18,56 km/h
Stephanie Dierx 1000 m 4:25,8 min. 7e 13,54 km/h
Stephanie Dierx Kogel 2 kg 3,18 m.
Stephanie Dierx Verspringen 2,83 m.
 
JC
Julian Buijzen 100 m 13,8 sec. 25,64 km/h
Chahid Doudouh 100 m 14,8 sec. 23,94 km/h
Driek Sampers 100 m 14,9 sec. 23,78 km/h
Kamal Jakhjoukh 100 m 15,0 sec. 23,62 km/h
Julian Buijzen 800 m 2:57,5 min. 5e 16,23 km/h
Driek Sampers Speer 600 g (vanaf 1999) 27,13 m.
Chahid Doudouh Speer 600 g (vanaf 1999) 23,04 m.
Kamal Jakhjoukh Speer 600 g (vanaf 1999) 20,48 m.
Julian Buijzen Speer 600 g (vanaf 1999) 16,13 m.
Chahid Doudouh Hoogspringen 1,35 m.
Julian Buijzen Hoogspringen 1,25 m.
Kamal Jakhjoukh Hoogspringen 1,25 m.
Driek Sampers Hoogspringen 1,20 m.
 
MD
Julie Schaeken 60 m 9,3 sec. 22,64 km/h
Renske Geerling 60 m 9,9 sec. 21,30 km/h
Renske Geerling Kogel 2 kg 7,84 m.
Julie Schaeken Kogel 2 kg 7,76 m.
Renske Geerling Verspringen 3,39 m.
Julie Schaeken Verspringen 2,98 m.
 

zaterdag 26 augustus 2006
Avondwedstrijd Lanaken (B)
JC
Julian Buijzen 100 m 14,54 sec. +0.3m/s 24,76 km/h
Martijn Mast 100 m 16,22 sec. +0.7m/s 22,19 km/h
Julian Buijzen 200 m 30,27 sec. +0.5m/s 23,79 km/h
 
MC
Julia de Hoop 100 m 14,43 sec. +0.3m/s 24,95 km/h
Julia de Hoop 200 m 30,62 sec. 0.0m/s 23,51 km/h