Nieuws uit de ALV

Hallo allemaal,

het meest relevante nieuws uit de ALV:

  • Pieter Knelissen is, zoals eerder aangekondigd, afgetreden als bestuurslid en als penningmeester
  • George Schmitz is de nieuwe penningmeester
  • Remco Vergoosen is toegetreden tot het bestuur als bestuurslid
  • Dorothee Hermes is nu ook adviseur van het bestuur (naast Roy Babic en Johan v.d. Mortel die dat al waren)
  • de contributie wordt met 10% verhoogd (door stijgende kosten was de begroting niet meer sluitend te krijgen)
  • toestemming is verleend om de houten kozijnen van de kantine te vervangen door kunstof kozijnen (met triple glas). Daarmee is een bedrag van ongeveer 5600 euro.
Nieuws Overzicht