Extra maatregelen m.b.t. Corona.

Beste leden,

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag zullen we bij Swift ook weer met extra maatregelen te maken krijgen.

Als eerste is publiek niet meer toegestaan bij wedstrijden en training.
Concreet betekent dit dat alleen atleten en trainers/begeleiders op de baan aanwezig mogen zijn.
Ouders moeten dus weer buiten de baan blijven net als een groot gedeelte van vorig jaar.
Voor de veiligheid zullen wij een zone inrichten net binnen de poort waar ouders de kinderen kunnen brengen, en kunnen halen. Wel vragen we iedereen om pas kort voor de training aanwezig te zijn, en om niet te lang voor het einde van de training weer terug te zijn om de kinderen op te halen. Dit om ook daar de contactmomenten zo klein mogelijk te houden.

De tweede maatregelen waar wij met Swift mee te maken krijgen is de sluiting van de horeca, en dus onze kantine, om 20.00uur. Dit zal resulteren in een beperkte opening van de kantine. Hou hier dus rekening mee als je na de training nog iets wil drinken. Dit zal voornamelijk mogelijk zijn tijdens de ochtend trainingen. Verdere informatie zal van de kantinecommissie naar de betrokkennen toekomen.

We hopen dat ondanks deze maatregelen iedereen toch met veel plezier kan blijven sporten bij ons. 

Namens het bestuur en de trainerscoördinatoren.

Nieuws Overzicht