Extra maatregelen vanaf zondag 18 november.

Beste leden,

Zoals wellicht bij iedereen bekend heeft het kabinet weer nieuwe maatregelen aangekondigd i.v.m. de corona situatie.
Voor Swift heeft dit weer verregaande consequenties voor onze sportbeoefening.

De nieuwe maatregelen houden in dat sportbeoefening in verenigingsverband niet meer mag tussen 17.00uur en 5.00uur.
Dit voorlopig voor een periode van 3 weken.

Een groot aantal trainingen kunnen dus vanaf zondag geen doorgang meer vinden. 
Alle trainingen die tussen 5.00uur en 17.00uur plaatsvinden mogen wel, en gaan dus gewoon door.

De trainerscoördinatoren zijn nu samen met de trainers aan het bekijken of er wellicht wat mogelijk is in de periode dat er wel getraind mag worden.
Als er mogelijkheden zijn, dan zal dat met de betreffende groepen gecommuniceerd worden.

Wij hopen dat de periode van 3 weken niet verlengd gaat worden, en dat we hierna de normale planningen van de trainingen weer kunnen gaan aanhouden.

Bestuur en trainerscoördinatoren.

Nieuws Overzicht