Reservering kantine

In onderstaande overzicht zie je wanneer de kantine gereserveerd is. Wil je ook de kantine reserveren, neem dan even contact op met Jorick Horstermans.

vanaf 20.40

Datum Tijd Doel

Wie?

Vrijdag 22 maart    Vanaf 18.00    Lentewerpen   

Jorick Horstermans

Maandag 25 maart    Vanaf 20.40    Kantineoverleg   

Wilfred Klaassen

Dinsdag 2 april    Vanaf 19.00    AED training   

Roy Babic

 Donderdag 4 april     Vanaf 19.00    AED training    Roy Babic