Vertrouwenscontactpersonen

Via deze weg willen wij ons voorstellen als de vertrouwenscontactpersonen van Swift Atletiek.

Monique Kerpen Sinds enkele jaren ben ik Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Swift atletiek. Graag wil ik hier op een goede manier invulling aan geven; vanuit mijn achtergrond als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, mijn werk als leidinggevende in de kinderopvang en met mijn ervaringen als moeder van drie kinderen (inmiddels jong volwassenen). Tevens heb ik bij NOC*NSF de cursus tot Vertrouwenscontactpersoon gevolgd.
Zelf ben ik ooit bij Swift Start to Run begonnen met hardlopen. Dit doe ik nu ruim 15 jaar met veel plezier bij de recreanten. Tenslotte geef ik ook training bij de 'Swift Runners'.
Als VCP zijn we er voor alle leden die te maken hebben met (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten of agressie. Maar ook wanneer je je op een andere manier 'onveilig' voelt of behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek.  Benader me gerust!
Zoë van Lierop Ik ben werkzaam als leerkracht op een basisschool in Echt. Naast leerkracht ben ik, als orthopedagoog en na het volgen van de cursus ‘Vertrouwenscontactpersoon’ binnen de NOC*NSF, in staat om deze taak op correcte wijze uit te voeren.


Waarom zijn wij er?

Binnen Swift helpen wij het bestuur bij het versterken van een veilige sportomgeving. Binnen de vereniging zijn wij het eerste aanspreekpunt op het moment dat er sprake is van een incident. 

Wat heb je aan ons?

Als je een vraag of opmerking hebt op het gebied van pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag dan kun je via de site met een van ons contact opnemen. Wij zullen op een vertrouwelijke manier luisteren naar je verhaal, ervaring of hulpvraag en zullen je dan hierin ondersteunen en begeleiden. Onze rol hierin is voornamelijk adviserend van aard. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en wanneer het nodig is verwijzen we je door. Wat je ons vertelt is vertrouwelijk. Wel zijn we verplicht om elk incident geanonimiseerd en in grote lijnen met de voorzitter te bespreken. Hij is namelijk verantwoordelijk voor een veilige vereniging. In bijzondere gevallen zullen we de vertrouwelijkheid doorbreken, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van een of meer leden in het geding is. 

Voor wie zijn we er?

Wij zijn er voor alle leden, ouders van de leden, toeschouwers, vrijwilligers en het bestuur. 

Hoe kun je ons bereiken?

Wij zijn bereikbaar per e-mail via vertrouwenscontactpersoon@gmail.com en/of per telefoon:

  • Zoë van Lierop 06-20854507
  • Monique Kerpen 06-49935672

Ook bestaat de mogelijkheid om gratis een beroep te doen op het NOC*NSF Centrum Veilige Sport, ook via tel.0900-2025590 bereikbaar.

Zoë van Lierop en Monique Kerpen