Resultaten van Aleid Jacobs.

60 m23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond10.56 sec.MD 20,45 km/h
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond10.67 sec.7eMD 20,24 km/h
80 m14 april 20181e CD Competitie Roermond13.46 sec.27eMC 21,40 km/h
1000 m23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond4:16.43 min.MD 14,04 km/h
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond4:03.82 min.8eMD 14,76 km/h
22 juli 2016Avond Instuif Roermond4:28.16 min.9eMD 13,42 km/h
80 m Horden 76,2 cm14 april 20181e CD Competitie Roermond20.23 sec.18eMC 14,24 km/h
Kogel 2 kg23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond5.68 m.MD
Speer 400 g27 mei 20172e CD Competitie Weert9.42 m.13eMD
Kogelslingeren 2 kg22 juli 2016Avond Instuif Roermond15.40 m.2eMD
Verspringen23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond3.08 m.MD
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond2.98 m.7eMD
27 mei 20172e CD Competitie Weert2.34 m.21eMD
22 juli 2016Avond Instuif Roermond3.25 m.10eMD
60m AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond11,7 sec.MPA 18,46 km/h
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond11.4 sec.MPA 18,95 km/h
60m hrd AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond13.2 sec.MPA 16,36 km/h
Meters maken 6min AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1175 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond1050 m.MPA
Kogelstoten 2kg AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond4.20 mMPA
Vortex werpen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond14.00 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond7.50 m.MPA
Discuswerpen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond11.00 m.MPA
Verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond2.75 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond2.30 m.MPA
Hoogspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.05 m.MPA
Polstok verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.40 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond2.40 m.MPA