Resultaten van Christiaan Dahmen.

40 m28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond7.61 sec.JPC 18,92 km/h
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond8.97 sec.JMP 16,05 km/h
80 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond11.84 sec.JD 24,32 km/h
10 juni 20173e CD Competitie Sittard12.40 sec.11eJD 23,23 km/h
27 mei 20172e CD Competitie Weert12.60 sec.13eJD 22,86 km/h
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade12.84 sec.14eJD 22,43 km/h
600 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1:59.47 min.JD 18,08 km/h
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond2:21.15 min.JPC 15,30 km/h
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond2:58.47 min.JMP 12,10 km/h
800 m1 september 2018Scholieren Ontmoetng Saulheim (D)2:46.06 min.8eJD 17,34 km/h
1000 m19 mei 20182e CD Competitie Weert3:43.30 min.11eJD 16,12 km/h
14 april 20181e CD Competitie Roermond3:40.08 min.9eJD 16,36 km/h
10 juni 20173e CD Competitie Sittard3:35.33 min.8eJD 16,72 km/h
27 mei 20172e CD Competitie Weert3:40.54 min.7eJD 16,32 km/h
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade3:44.68 min.11eJD 16,02 km/h
Balw 135/155 g28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond16.82 m.JPC
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond6.75 m.JMP
Speer 400 g22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond19.79 m.JD
Hoogspringen22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1.40 m.JD
9 september 2018LK Junioren CD Venray1.40 m.2eJD
1 september 2018Scholieren Ontmoetng Saulheim (D)1.45 m.3eJD
19 mei 20182e CD Competitie Weert1.50 m.3eJD
14 april 20181e CD Competitie Roermond1.45 m.1eJD
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond1.35 m.1eJD
10 juni 20173e CD Competitie Sittard1.35 m.3eJD
27 mei 20172e CD Competitie Weert1.30 m.5eJD
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade1.20 m.7eJD
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond0.85 m.JPC
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond0.60 m.JMP
Meerkamp22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1782 punten.1eJD
40m AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond7.1 sec.JPB 20,28 km/h
60m AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond10,6 sec.JPA 20,38 km/h
40m hrd AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond7.9 sec.JPB 18,23 km/h
Meters maken 4min AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond925 m.JPB
Meters maken 6min AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1400 m.JPA
Kogelstoten 2kg AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond5.80 mJPA
Vortex werpen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond25.50 m.JPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond19.50 m.JPB
Fietsband Slingeren AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond12.50 m.JPB
Verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.10 m.JPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond3.05 m.JPB
Hurk Hoogspringen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond0.85 mJPB
Hoogspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.10 m.JPA
Polstok verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond4.00 m.JPA