Resultaten van Lisanne de Vreede.

40 m28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond8.24 sec.MPB 17,48 km/h
60 m23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.04 sec.MD 23,89 km/h
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond9.33 sec.5eMD 23,15 km/h
10 juni 20173e CD Competitie Sittard8.94 sec.7eMD 24,16 km/h
27 mei 20172e CD Competitie Weert9.09 sec.5eMD 23,76 km/h
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade9.25 sec.10eMD 23,35 km/h
24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond9.69 sec.MD 22,29 km/h
18 juni 2016LK junioren BCD Roermond9.48 sec.MD 22,78 km/h
21 mei 20162e CD Competitie Someren9.98 sec.25eMD 21,64 km/h
23 april 20161e CD Competitie Venray9.63 sec.19eMD 22,43 km/h
80 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond11.61 sec.MC 24,81 km/h
6 juli 2018Limbra Avondwedstrijd Roermond21.69 sec.MC 13,28 km/h
3 juli 2018Limbra Avondwedstrijd Venray11.29 sec.3eMC 25,51 km/h
31 mei 2018Limbra Baan Circuit Someren11.17 sec.3eMC 25,78 km/h
100 m1 september 2018Scholieren Ontmoetng Saulheim (D)14.43 sec.MC 24,95 km/h
150 m6 juli 2018Limbra Avondwedstrijd Roermond21.69 sec.MC 24,90 km/h
31 mei 2018Limbra Baan Circuit Someren21.51 sec.3eMC 25,10 km/h
19 mei 20182e CD Competitie Weert21.32 sec.6eMC 25,33 km/h
22 juli 2016Avond Instuif Roermond23.45 sec.2eMD 23,03 km/h
600 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond2:04.41 min.MC 17,36 km/h
800 m24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond3:05.45 min.MD 15,53 km/h
1000 m23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond3:53.06 min.MD 15,45 km/h
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond3:51.11 min.7eMD 15,58 km/h
10 juni 20173e CD Competitie Sittard3:45.34 min.8eMD 15,98 km/h
27 mei 20172e CD Competitie Weert3:58.11 min.11eMD 15,12 km/h
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade3:52.07 min.12eMD 15,51 km/h
21 mei 20162e CD Competitie Someren3:50.70 min.13eMD 15,60 km/h
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond4:21.21 min.MPB 13,78 km/h
60 m Horden 76,2 cm25 juni 2017LK Junioren CD Kerkrade12.64 sec.MD 17,09 km/h
80 m Horden 76,2 cm19 mei 20182e CD Competitie Weert14.95 sec.4eMC 19,26 km/h
14 april 20181e CD Competitie Roermond16.80 sec.12eMC 17,14 km/h
300 m Horden 76,2 cm30 juni 20183e CD Competitie Kerkrade52.65 sec.3eMC 20,51 km/h
Kogel 2 kg23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond6.85 m.MD
22 juli 2016Avond Instuif Roermond7.38 m.5eMD
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond3.94 m.MPB
Discus 0,75 kg24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond11.54 m.MD
Speer 500 g (vanaf 2008)22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond13.36 m.MC
Verspringen1 september 2018Scholieren Ontmoetng Saulheim (D)3.98 m.MC
3 juli 2018Limbra Avondwedstrijd Venray4.21 m.5eMC
30 juni 20183e CD Competitie Kerkrade4.37 m.5eMC
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond4.14 m.MD
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond3.85 m.4eMD
25 juni 2017LK Junioren CD Kerkrade3.91 m.8eMD
22 juli 2016Avond Instuif Roermond3.73 m.3eMD
25 juni 20163e CD Competitie Weert3.67 m.10eMD
18 juni 2016LK junioren BCD Roermond3.84 m.9eMD
23 april 20161e CD Competitie Venray3.63 m.12eMD
Hoogspringen22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1.25 m.MC
14 april 20181e CD Competitie Roermond1.30 m.5eMC
25 juni 2017LK Junioren CD Kerkrade1.30 m.4eMD
24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond1.15 m.MD
25 juni 20163e CD Competitie Weert1.15 m.12eMD
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond0.85 m.MPB
Meerkamp22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1512 punten.1eMC
60m AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond10,3 sec.MPA 20,97 km/h
13 september 2015Finale AC Weert10,1 sec.MPA 21,39 km/h
28 juni 2015Athletics Champs Venray10.5 sec.MPA 20,57 km/h
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond10.4 sec.MPA 20,77 km/h
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf11.00 sec.MPA 19,64 km/h
18 mei 2014Athletics Champs Venray10,4 sec.MPA 20,77 km/h
60m hrd AC13 september 2015Finale AC Weert10,9 sec.MPA 19,82 km/h
28 juni 2015Athletics Champs Venray11.3 sec.MPA 19,12 km/h
23 mei 2015Athletics Champs Someren10.0 sec.MPA 21,60 km/h
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond11.9 sec.MPA 18,15 km/h
7 september 2014Athletics Champs Weert11.5 sec.MPA 18,78 km/h
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf11.00 sec.MPA 19,64 km/h
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen11.2 sec.MPA 19,29 km/h
18 mei 2014Athletics Champs Venray12,6 sec.MPA 17,14 km/h
6 april 2014Athletics Champs Roermond11.6 sec.MPA 18,62 km/h
Meters maken 6min AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1275 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray1250 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren1300 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond1250 m.MPA
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf1275 m.MPA
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen1275 m.MPA
18 mei 2014Athletics Champs Venray1200 m.MPA
6 april 2014Athletics Champs Roermond1350 m.MPA
Kogelstoten 2kg AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond5.90 mMPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren5.50 mMPA
7 september 2014Athletics Champs Weert4.80 mMPA
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen5.00 mMPA
6 april 2014Athletics Champs Roermond4.40 mMPA
Vortex werpen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond18.50 m.MPA
13 september 2015Finale AC Weert18,50 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray19.00 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren13.50 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond14.50 m.MPA
7 september 2014Athletics Champs Weert14.00 m.MPA
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf19.50 m.MPA
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen14.50 m.MPA
18 mei 2014Athletics Champs Venray14,00 m.MPA
6 april 2014Athletics Champs Roermond14.00 m.MPA
Discuswerpen AC13 september 2015Finale AC Weert16,00 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray14.50 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond14.00 m.MPA
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf11.50 m.MPA
18 mei 2014Athletics Champs Venray12,00 m.MPA
Verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.20 m.MPA
13 september 2015Finale AC Weert3,30 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray3.10 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond2.90 m.MPA
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf2.65 m.MPA
18 mei 2014Athletics Champs Venray2,90 m.MPA
Hoogspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.15 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren1.05 m.MPA
7 september 2014Athletics Champs Weert1.00 m.MPA
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen1.05 m.MPA
Polstok verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond4.05 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren3.00 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond2.90 m.MPA
7 september 2014Athletics Champs Weert2.90 m.MPA
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen2.80 m.MPA
6 april 2014Athletics Champs Roermond1.20 m.MPA