Resultaten van Stan Ubachs.

60 m2 juli 2011LK Pupillen Maastricht9.59 sec.JPA 22,52 km/h
26 juni 20113e pupillen Competitie Someren9.6 sec.JPA 21,95 km/h
80 m7 september 201324e Internationale Schuler Meeting Moeskroen (B)10.61 sec.3eJD 27,14 km/h
23 augustus 2013Avondwedstrijd Roermond10.92 sec.1eJD 26,37 km/h
17 augustus 2013Baanwedstrijd Heerlen11.09 sec.3eJD 25,97 km/h
7 juli 2013Kermis Meerkampen Best10.58 sec.JD 27,22 km/h
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade10.72 sec.JD 26,87 km/h
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade10.75 sec.JD 26,79 km/h
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade10.66 sec.1eJD 27,02 km/h
25 mei 20132e CD Competitie Venray10.84 sec.1eJD 26,57 km/h
24 augustus 2012Avond Instuif Roermond10.96 sec.JD 26,28 km/h
23 juni 20123e CD competitie Roermond11.03 sec.JD 26,11 km/h
10 juni 2012LK Junioren C/D Venlo11.29 sec.JD 25,51 km/h
10 juni 2012LK Junioren C/D Venlo11.23 sec.JD 25,65 km/h
10 juni 2012LK Junioren C/D Venlo11.63 sec.4eJD 24,76 km/h
100 m24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond13.36 sec.JB 26,95 km/h
24 mei 2016Avondwedstrijd Weert12.87 sec.4eJB 27,97 km/h
6 april 2015Testwedstrijd Vught12.89 sec.JC 27,93 km/h
13 september 2014Internationales Schulermeeting Tettnang (D)13.07 sec.11eJC 27,54 km/h
6 juli 2014LK Junioren CD Venlo12.82 sec.JC 28,08 km/h
4 juli 2014Avond Instuif Roermond12.99 sec.JC 27,71 km/h
21 juni 20143e CD Competitie Someren13.00 sec.11eJC 27,69 km/h
24 mei 20142e CD Competitie Venray13.09 sec.10eJC 27,50 km/h
10 mei 20141e CD Competitie Kerkrade13.19 sec.10eJC 27,29 km/h
150 m4 juli 2014Avond Instuif Roermond19.85 sec.JC 27,20 km/h
23 augustus 2013Avondwedstrijd Roermond20.14 sec.1eJD 26,81 km/h
24 augustus 2012Avond Instuif Roermond20.7 sec.JD 25,79 km/h
200 m10 juni 2016Asterix Baanwedstrijd Eindhoven26.44 sec.3eJB 27,23 km/h
24 mei 2016Avondwedstrijd Weert26.31 sec.5eJB 27,37 km/h
400 m1 juli 20183e Senioren Competitie Helmond62.90 sec.15eJA 22,89 km/h
12 juni 20162e B Competitie Uden57.68 sec.12eJB 24,97 km/h
29 mei 20162e Senioren Competitie Helmond57.93 sec.13eJB 24,86 km/h
6 juni 2014Tartetos Loopgala Wageningen58.47 sec.3eJC 24,63 km/h
600 m17 augustus 2013Baanwedstrijd Heerlen1:40.82 min.1eJD 21,42 km/h
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond1:43.15 min.JD 20,94 km/h
800 m24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond2:17.05 min.JB 21,01 km/h
18 juni 2016LK junioren BCD Roermond2:15.44 min.6eJB 21,26 km/h
8 mei 20161e B competitie wedstrijd Venray2:17.39 min.14eJB 20,96 km/h
30 augustus 2015C-Spelen Amsterdam4:15.35 min.JC 11,28 km/h
18 april 20151e CD Competitie wedstrijd Roermond2:15.79 min.2eJC 21,21 km/h
13 september 2014Internationales Schulermeeting Tettnang (D)2:15.13 min.4eJC 21,31 km/h
31 augustus 2014C-Spelen Amsterdam2:11.76 min.JC 21,86 km/h
8 augustus 2014Trackmeeting Utrecht2:11.94 min.JC 21,83 km/h
6 juli 2014LK Junioren CD Venlo2:19.79 min.1eJC 20,60 km/h
21 juni 20143e CD Competitie Someren2:14.04 min.1eJC 21,49 km/h
24 mei 20142e CD Competitie Venray2:14.20 min.1eJC 21,46 km/h
16 mei 2014MILA-avond Sprint Breda Breda2:16.10 min.JC 21,16 km/h
10 mei 20141e CD Competitie Kerkrade2:15.70 min.1eJC 21,22 km/h
1 september 201223.Internationales Schülermeeting Saulheim (D)2:24.67 min.2eJD 19,91 km/h
1000 m7 september 201324e Internationale Schuler Meeting Moeskroen (B)3:11.05 min.1eJD 18,84 km/h
7 juli 2013Kermis Meerkampen Best3:12.07 min.JD 18,74 km/h
22 juni 20133e CD Competitie Kerkrade3:00.55 min.1eJD 19,94 km/h
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade3:11.94 min.1eJD 18,76 km/h
25 mei 20132e CD Competitie Venray3:02.01 min.1eJD 19,78 km/h
23 juni 20123e CD competitie Roermond3:15.01 min.JD 18,46 km/h
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond3:34.85 min.JPA 16,76 km/h
2 juli 2011LK Pupillen Maastricht3:40.05 min.1eJPA 16,36 km/h
80 m Horden 76,2 cm7 juli 2013Kermis Meerkampen Best14.64 sec.JD 19,67 km/h
Kogel 2 kg2 juli 2011LK Pupillen Maastricht6.58 m.JPA
26 juni 20113e pupillen Competitie Someren6.35 m.JPA
Kogel 3 kg23 augustus 2013Avondwedstrijd Roermond9.31 m.3eJD
7 juli 2013Kermis Meerkampen Best8.08 m.JD
Kogel 4 kg6 september 2015Schuler Meeting Trebic (CZ)9.20 m.13eJC
Discus 1,5 kg24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond21.78 m.JB
Speer 400 g7 juli 2013Kermis Meerkampen Best16.96 m.JD
22 juni 20133e CD Competitie Kerkrade21.47 m.5eJD
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade30.66 m.1eJD
Speer 600 g (vanaf 1999)29 augustus 2015C-Spelen Amsterdam33.57 m.JC
18 april 20151e CD Competitie wedstrijd Roermond33.80 m.2eJC
6 april 2015Testwedstrijd Vught41.13 m.JC
6 juli 2014LK Junioren CD Venlo25.48 m.6eJC
Speer 700 g11 juni 20172e B Competitie Tilburg43.39 m.5eJB
21 mei 20171e B Competitie Someren41.70 m.6eJB
18 juni 2016LK junioren BCD Roermond34.94 m.1eJB
12 juni 20162e B Competitie Uden37.45 m.6eJB
8 mei 20161e B competitie wedstrijd Venray33.91 m.8eJB
Verspringen7 juli 2013Kermis Meerkampen Best4.54 m.JD
2 juli 2011LK Pupillen Maastricht3.63 m.JPA
26 juni 20113e pupillen Competitie Someren3.27 m.JPA
Hoogspringen24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond1.35 m.JB
7 juli 2013Kermis Meerkampen Best1.42 m.JD
2 juli 2011LK Pupillen Maastricht1.20 m.JPA
26 juni 20113e pupillen Competitie Someren1.15 m.JPA
7-Kamp JD7 juli 2013Kermis Meerkampen Best3498 punten.1eJD
75m1 september 201223.Internationales Schülermeeting Saulheim (D)10.53 sec.4eJD 25,64 km/h